Zodpovednejší život pre nás všetkých

Juraj Lizák, predseda Rady mládeže Slovenska

„Myslím, že ‘mileniáli’ potrebujú mať pocit, že pracujú na niečom „väčšom”. Vnímam pozitívne, že ak každá generácia so sebou nesie prometeovskú rolu zlepšiť niečo pre ďalšie generácie, táto sa našla v environmentálnych témach, a to je úplne správne,“ hovorí predseda Rady mládeže Slovenska a dlhodobý šéf slovenských skautov Juraj Lizák.

Dodáva, že mládežnícke organizácie ako skauting robia mladých ľudí zodpovednejšími. „Je to možnosť prebrať zodpovednosť za seba samého. Bola to taká podstatná záchranná sieť v puberte, keď každý všeličo povymýšľal a práve rozhovory so staršími členmi v skautingu nás usmerňovali.“

Rozdávanie keksíkov je stereotyp

Do skautskej organizácie ho prihlásili v jedenástich rokoch rodičia, hoci po tom vôbec netúžil. Stereotypy ako povinná rovnošata či rozdávanie keksíkov ho odrádzali. „Ale prvá schôdzka ma vtedy presvedčila. Zistil som, že to, čo nám čiastočne podsúva anglo-americká kultúra o skautingu, nie je realita slovenskej skautskej organizácie. Ostal som pri tom doteraz a pôsobím ako dobrovoľník,“ vysvetľuje svoje začiatky v mládežníckych organizáciách Juraj.

V Slovenskom skautingu neskôr viedol vlastné skupiny, realizoval letné tábory či zahraničné expedície. „Boli sme napríklad v Mongolsku, odkiaľ mám krásne zážitky. Myslím, že mladí ľudia, ktorí nemajú možnosť cestovať ľahšie prepadnú rasizmu, xenofóbii a nepochopeniu,“ hovorí Juraj a dodáva, že skauti vždy, keď niekam prídu, hrdo prezentujú svoju národnosť, no nikdy sa nevyhraňujú voči iným kultúram.

Udržateľnosť na prvom mieste

„Keď prebehne skautský tábor, príručky hovoria, že ideálne by nikto nemal spoznať, že tam táborili skauti,“

Príroda je pre skautov, ale aj iné mládežnícke organizácie priestor, v ktorom trávia najviac času. Pri zážitkoch a dobrodružstvách je pre nich dôležité do nej čo najmenej zasahovať. „Keď prebehne skautský tábor, príručky hovoria, že ideálne by nikto nemal spoznať, že tam táborili skauti,“ vysvetľuje vzťah k ochrane prírody Juraj Lizák.

Skauti sa začali riadiť, ako jedna z prvých mládežníckych organizácii, trvalo udržateľnými cieľmi. S podobnou misiou sa Juraj snaží teraz preraziť aj v Rade mládeže Slovenska. „V Rade mládeže Slovenska teraz pripravujeme nový projekt, ktorý by mal uľahčiť mladým ľuďom účasťna rozhodovaní a pripomienkovaní lokálnych zelených politík. Nemali by to byť len akčné skupiny, ktorým dospelí povedia, že ‚veď vy mladí, choďte vyčistiť čiernu skládku‘, ale môžu nastaviť aj procesy, aby sa skládkam predchádzalo.“

Aktívni mladí

Neziskovky majú podľa Juraja v občianskej spoločnosti dôležité miesto. „Tretí sektor je poskytovateľom služieb, ktoré štát buď nevie zabezpečiť, alebo ich nezisk zabezpečuje efektívnejšie. Nie je len strážcom verejného poriadku,“ hovorí Juraj pričom dodáva, že do tretieho sektora spadajú aj športovci či cirkvi. „Keď začneme pomenovávať, že aj toto je mimovládny sektor, pohľad verejnosti začne byť pozitívnejší.“

Je dôležité, aby sa doň zapájali čo najviac aj mladí ľudia. „Aby ich hlas bolo počuť a aby neodchádzali z regiónov, zo Slovenska. Chceli by sme, aby mali podnetné prostredie, ktoré bude fungovať ako prevencia pred patologickými javmi, ktorými sú ohrození, ako alkoholizmus, drogová závislosť či radikalizácia. Jednoducho, aby mali alternatívu, a aby boli zodpovednejší.“

Rada mládeže Slovenska

Zastrešuje mládežnícke organizácie na Slovensku. Vytvára komunitu, v ktorej sú organizácie, ktoré sa zaoberajú vedou, dobrovoľníctvom, ochranou prírody, neformálnym vzdelávaním či duchovným životom. V centre záujmu RMS sú mladí ľudia, ich pohľad na život a veci, ktoré ich zaujímajú alebo trápia. Dáta z výskumov, ktoré Rada mládeže prináša o deťoch a mladých ľuďoch, môžu pomôcť našej krajine v napredovaní a pozitívnom vývoji.

Ďalšie príbehy ľudí z neziskoviek.

 KULTÚRNEJŠÍ ŽIVOT
s Tabačkou

ŠŤASTNEJŠÍ ŽIVOT
s CKO

VZDELANEJŠÍ ŽIVOT
s YMCA

SPRAVODLIVEJŠÍ ŽIVOT s VIA IURIS