život pre nás všetkých

život pre nás všetkých

Web Lepší život pre všetkých vznikol ako aktivita Platformy Hlas občianskych organizácií. Jeho snahou je ukázať verejnosti rozmanitosť neziskoviek a prispieť k vysvetľovaniu dezinformácií a neprávd o treťom sektore.

Platforma Hlas občianských organizácií je neformálna apolitická platforma 53 občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktorá sa chce podieľať na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku. Princípy jej fungovania sú dobrovoľnosť, partnerský prístup, demokratické rozhodovanie, pluralita, osobná občianska angažovanosť a povzbudzovanie k nej, solidarita a subsidiarita.

Kontakty

Viac o Platforme:
www.platformahlas.sk

V prípade záujmu nás kontaktujte na:
info@platformahlas.sk