Vzdelanejší život pre nás všetkých

Šimon Pálinkáš, dobrovoľník YMCA Nesvady

Posledný rok bol pre žiakov a žiačky obzvlášť náročný. Uvedomoval si to aj 18-ročný Šimon Pálinkáš, ktorý, hoci sám je stredoškolák, pomáhal vo svojom voľnom čase mladším deťom v meste Nesvady rôznymi doučovaniami a krúžkami.

„Deti potrebujú niekedy pomôcť. Tie najmenšie často nehovoria s rodičmi o svojich problémoch, a to sa prejavuje na ich správaní, občas sú agresívne a zlé. Pritom sa ten chlapec potrebuje len porozprávať a mňa baví sa im venovať, dať im niečo do života, posúvať ich, aby sa učili,“ hovorí Šimon, ktorý posledný rok pracuje ako dobrovoľník pre mládežnícku organizáciu YMCA.

Od stolárstva k počítačom

Šimon je úplne bežný chalan z mesta Nesvady, ktorý si tento rok spravil výučný list, brigáduje u známeho v stolárskej firme a za zarobené peniaze si kúpil svoje prvé auto. Od svojich rovesníkov sa ale predsa len odlišuje tým, že svoje letá, víkendy či piatkové večery pomáha miestnym deťom zmysluplne tráviť čas.

„Na prvý tábor som šiel, keď som mal 16 rokov ako neoficiálny dobrovoľník. Vo vedúcich som vždy videl motiváciu a inšpiráciu, obdivoval som ich, aj ja som raz chcel byť vedúci“ vysvetľuje Šimon svoju motiváciu zapojiť sa do aktivít organizácie YMCA. Postupne sa vypracoval a od minulého školského roka mal na starosti už aj vzdelávacie a voľnočasové krúžky pre deti.

 

„Raz do týždňa som mával športový krúžok a momentálne mám ďalší krúžok o počítačoch. Vysvetľujem deťom ako fungujú počítače, programy a podobne.“ Šimon sa okrem toho zapája aj do letných táborov, kde dohliada na poriadok a vymýšľa deťom rôzne aktivity v prírode. Na obľúbenom jazykovom pobyte tiež pomáha s prekladom z angličtiny do slovenčiny.

Nejde o peniaze

„Keď s nimi nejdem von, lebo idem napríklad na tábor s deťmi, vždy sa pýtajú ‚no a koľko ti platia‘? A ja vysvetľujem, že nič, ale nerozumejú tomu.“

Medzi rovesníkmi má Šimon zopár kamarátov, ktorí chodia tiež dobrovoľníčiť, no väčšina spolužiakov sa mu čuduje, prečo to robí a ešte k tomu zadarmo. „Keď s nimi nejdem von, lebo idem napríklad na tábor s deťmi, vždy sa pýtajú ‚no a koľko ti platia‘? A ja vysvetľujem, že nič, ale nerozumejú tomu,“ približuje Šimon postoj iných mladých ľudí k dobrovoľníctvu.

„Moja motivácia je, aby tie deti mali niečo v hlave, lebo nežijú ľahkú dobu a ktovie, aká bude ďalej. Chcem im dať možnosť, aby boli v budúcnosti vzdelaní vo viacerých smeroch, v počítačoch, v športoch a aj ako ľudia. Robím to, lebo ma to baví.“

Šimona aktuálne čakajú ešte dva roky stavbárskej nadstavby a potom by sa rád niekde zamestnal. Verí, že dobrovoľníctvo bude stíhať aj popri práci. „Keď si zoberiem, že stále mám kolegov – vedúcich na táboroch, ktorí viedli ešte mňa, keď som bol malý štupel, je to možné. Vydržalo im to dlho a ja by som chcel byť tiež jeden z takých.“

YMCA

Združenie mladých ľudí, ktorých motivuje byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie. Je súčasťou medzinárodného hnutia YMCA, ktoré je založené na kresťanských princípoch. YMCA pôsobí na Slovensku vo viacerých mestách. Rozvíja programy zamerané na nízkoprahové a komunitné centrá, vzdelávanie, šport, dobrovoľníctvo a zmysluplné voľnočasové aktivity detí.

Ďalšie príbehy ľudí z neziskoviek.

 KULTÚRNEJŠÍ ŽIVOT
s Tabačkou

ŠŤASTNEJŠÍ ŽIVOT
s CKO

ZODPOVEDNEJŠÍ ŽIVOT s RMS

SPRAVODLIVEJŠÍ ŽIVOT s VIA IURIS