Šťastnejší život pre nás všetkých

Adela Matulayová, komunitná organizátorka Centra komunitného organizovania

Ženy sa často stretávajú s diskrimináciou na pracovnom trhu. Ženy – Rómky ale majú situáciu ešte oveľa komplikovanejšiu. „Na pracovnom pohovore sa ma pýtali, či bývam v rómskej osade, a či som Rómka. Problém bol aj to, že som matka. Pýtali sa ma napríklad, čo budem robiť s dieťaťom, keď bude choré. Vôbec ich nezaujímalo, že mám vysokoškolské vzdelanie,“ hovorí svoje skúsenosti Adela Matulayová, komunitná organizátorka z Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici.

S centrom, ale aj v spolupráci s ďalšími neziskovkami, sa snaží pomáhať priamo v rómskych komunitách. „Vyberám si projekty, ktoré dávajú zmysel a pomôžu konkrétnym ľuďom. Táto práca mi dáva zmysel, napĺňa ma a baví…“

Vykrikovali po mne cigánka

„Pomáhať bolo pre nás doma normálne a bežné. Aj moji rodičia celý život pomáhali u nás v komunite vybavovať ľuďom papiere, sprevádzali deti do školy, chodili sme spolu na tábory, rómske aj nerómske deti.”

Adela sa s diskrimináciou stretávala už počas mladosti na škole v Banskej Bystrici. „Prvýkrát v škôlke, keď sa mi deti smiali, že som cigánka. Na základnej škole mi chlapci poskákali po taške a vykrikovali, že som čierna cigánka. Najtraumatickejšie ale bolo, keď nás s bratrancami prepadli skinheadi v autobuse,“ menuje skúsenosti mnohých Rómov a Rómiek na Slovensku.

Aj toto ju priviedlo k štúdiu sociálnej práce a pedagogiky, aby sa mohla zamerať na pomoc v teréne. „Pomáhať bolo pre nás doma normálne a bežné. Aj moji rodičia celý život pomáhali u nás v komunite vybavovať ľuďom papiere, sprevádzali deti do školy, chodili sme spolu na tábory, rómske aj nerómske deti,“ spomína Adela na detstvo. Chce, aby takéto pozitívne príklady videli aj terajšie deti, preto v neziskovej organizácii Eduma spolupracovala na projekte Rómske dieťa v nerómskej rodine. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z komunity v ňom pomáhajú rodičom a ich adoptovaným rómskym deťom stotožniť sa s etnikom.

„Poradcovia pomáhajú najmä identite dieťaťa, aby vedelo, že nie všetci Rómovia sú takí, ako vidia v správach. Deti boli šťastnejšie, lebo sa mali s kým stotožniť a rodičia boli šťastnejší, lebo spoznali kultúru etnika,“ dodáva Adela, ktorá má s mužom tiež adoptovaného rómskeho chlapca Emanuela.

Chýba pitná voda

Aktuálne sa Adela venuje najmä práci v Centre komunitného organizovania. Jej cieľom je zaviesť do obce Slovenská Ľupča pitnú vodu. „Budem ako Fatima čakať na studňu na Trenčianskom hrade. Určite by boli vďaka tej vode šťastnejší, lebo by to zmenilo kvalitu ich života aj bývania. Majú kúpeľne aj práčky s úžitkovou vodou, deti chodia do školy čisté, nie sú záškoláci. Ľudia tam pracujú, je to naozaj úplne iná komunita ako sa prezentuje.”

V obci sa jej v spolupráci s miestnymi Rómami a Rómkami už podarilo vybaviť odvoz smetí aj doručovanie pošty. „Riešili sme všetko spoločne, oslovili starostu, slovenskú poštu, spravili sme si brigádu. Zrazu tam bola komunikácia a v komunite mali konečne pocit, že sa tam začalo robiť niečo v ich prospech.“

Dvakrát šikovnejší

„Mama mi vždy hovorila, že musíme byť dvakrát šikovnejší ako ostatní, lebo viac pútame pozornosť. To sa bežne rozpráva v rómskej komunite,“ vysvetľuje Adela, prečo je dôležité, aby sa pri projektoch spolupracovalo s konkrétnymi ľuďmi. Aj v Slovenskej Ľupči vyhľadala lídrov, najaktívnejších členov komunity, Katku a Dušana, ktorí jej pomáhajú lepšie identifikovať problémy, ktoré ich trápia.

Chce, aby boli takto viac viditeľné pozitívne príklady z rómskych komunít. „Stará mama mi vždy pripomínala, že sme Rómovia a nemáme sa za to hanbiť, to by sme sa museli hanbiť aj za svoju rodinu.“

Centrum komunitného organizovania

Pracuje s komunitami v niekoľkých lokalitách v Banskobystrickom kraji. Na týchto miestach vytvárajú priestor na rozvoj komunít a spoluprácu medzi verejnosťou, samosprávou a podnikateľským sektorom. Na pôde CKO vznikla aj platforma NIE V NAŠOM MESTE, ktorá je zameraná na prevenciu proti extrémizmu.
 

Ďalšie príbehy ľudí z neziskoviek.

 KULTÚRNEJŠÍ ŽIVOT
s Tabačkou

ZDRAVŠÍ ŽIVOT
s OMD SR

VZDELANEJŠÍ ŽIVOT
s YMCA

SPRAVODLIVEJŠÍ ŽIVOT s VIA IURIS