Kultúrnejší život pre nás všetkých

Peter Radkoff, zakladateľ kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik

Peter Radkoff začal nezávislú umeleckú scénu v Košiciach budovať už pred revolúciou. Hoci sme sa odvtedy posunuli ďaleko, pandémia vytiahla na povrch odpor časti verejnosti k umelcom a umelkyniam, ktorých koronavírus paradoxne položil na kolená.

„Pandémia ukázala, že je naozaj veľký počet ľudí, ktorí umelcov vnímajú tak, že by mali ísť k lopate. Človek je z toho smutný až rozčarovaný. Kladiem si otázku, kde sa stala chyba? Veď my pracujeme na tom, aby sa naša spoločnosť menila k lepšiemu. Tabačka a podobné kultúrne centrá nie sú len o živej kultúre. Cez to, čo robíme, sa snažíme meniť aj prostredie okolo nás k lepšiemu,“ hovorí zakladateľ kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik Radkoff.

Tajne na Depeche Mode

„Dali nám farby, chlór, my sme si to opravili, napustili bazén a celé leto sa oň starali, pričom v hlavnej budove sme si spravili klub. Tam sme hrávali novú vlnu, Depeche Mode a podobne.”

Petra od mladosti hnevalo, že na Slovensku neexistovala iná, ako štátna kultúra. Do svojho prvého projektu sa pustil už ako 16-ročný, kedy s kamarátmi zo strednej školy „ukecali“ predsedu MNV, aby im dal spravovať opustené kúpalisko v Sečovciach. „Dali nám farby, chlór, my sme si to opravili, napustili bazén a celé leto sa oň starali, pričom v hlavnej budove sme si spravili klub. Tam sme hrávali novú vlnu, Depeche Mode a podobne,“ spomína na 80-te roky v Košiciach.

Podarilo sa im dokonca zorganizovať zájazd na ich koncert do Budapešti: „Nejak sa nám v dobrom podarilo ten systém oklamať. Ako štvrták na výške som sa za rôzne výbory zúčastňoval revolúcie v Košiciach, cez vysokoškolské kluby sme pretláčali autorov ako Edgar Alan Poe alebo kapelu Dead Can Dance. Už vtedy som sa snažil v kultúre robiť niečo proti systému.“

 

Splnený sen

Štúdium dizajnu a revolučná nálada vyústili do celoživotného sna vytvoriť alternatívne kultúrne centrum. Petrovi trvalo desať rokov, kým v roku 2005 vzniklo prvé centrum súčasných umení IC Culture Train. S Košicami ako Európskym hlavným mestom kultúry bol ku vzniku nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik už len krôčik. „Bol som šéfom expertnej skupiny pre súčasné umenie a nezávislú kultúru. Naša skupina vygenerovala základ projektu a väčšinu aktivít,“ vysvetľuje Radkoff.

„Tabačka je taký inkubátor na ľudské zdroje. Vychádzajú z nej noví lídri, podporujeme nové iniciatívy, nápady a projekty našich kolegov,“ hovorí Peter, napríklad Kino Úsmev alebo jedna zo stálic v Tabačke, nezávislé Divadlo na peróne, sa po čase osamostatnilo a bude čoskoro otvárať vlastný priestor. „Niekto reaguje tak, že sú nevďačníci a otvárajú konkurenciu, ale ja s tým nesúhlasím. Veď čím viac nezávislej kultúry bude v našom meste, tým lepšie.“

Spolupráca je na mieste

Kultúra by podľa Petra mala byť viac súčasťou jednotlivcov aj celej spoločnosti. Aj preto sa snaží spolupracovať s mestom Košice, či Košickým krajom. „Keď chodím na rôzne stretnutia ohľadom rozvoja kultúrnej politiky s vedením mesta či kraja, tak niektorí hovoria, že, pečiem s politikmi‘. Ja to tak nevnímam. Veď keď chceme meniť veci, vytvárať mestskú kreatívnu štvrť so živým námestím pri vode a máme tu takúto inštitúciu, tak to s nimi musíme predsa riešiť.“

90 percent nezávislých kultúrnych centier podľa šéfa Tabačky neprináša len súčasné umenie, ale robí diskusie, vzdelávacie aktivity, reaguje na spoločenské zmeny. „Snažíme sa vytvárať priaznivejšie prostredie pre kvalitnejší, kultúrnejší život. Cez kultúru chceme vidieť celú spoločnosť oveľa kultúrnejšiu – a to nielen vo vzťahu k umeniu, ale aj vo vzťahu k životu či politike.“

 

Tabačka Kulturfabrik

Výrazný bod na kultúrnej mape Slovenska. Tvorí priestor pre umenie, kreativitu a spoluprácu. Tabačka, to sú koncerty, divadlo, súčasný tanec, nový cirkus, výstavy, interaktívne inštalácie, workshopy, prednášky a množstvo komunitných aktivít. Tabačka podporuje multikultúrnu spoločnosť, otvorený spôsob zmýšľania, experiment a kreativitu.
 

Ďalšie príbehy ľudí z neziskoviek.

 ZODPOVEDNEJŠÍ ŽIVOT s RMS

ŠŤASTNEJŠÍ ŽIVOT
s CKO

VZDELANEJŠÍ ŽIVOT
s YMCA

SPRAVODLIVEJŠÍ ŽIVOT s VIA IURIS